GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta notă de informare explică modul în care AAID, care are în portofoliu website-urile: www.antreprenor.blog , www.aaid.ro colectează, utilizează și protejează informațiile despre consumatorii săi.
Politica de confidențialitate acoperă serviciile „online” de afișare pe site a conținuturilor transmise de către terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori, sub formă de articole și reclame.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile de publicitate prestate de către AAID prin intermediul site-ului www.antreprenor.blog. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către AAID.
AAID nu solicită date cu caracter personal vizitatorilor site-ului. În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice AAID are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră și firma dumneavoastră. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România, expiră.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, AAID poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali (de exemplu, partenerii evenimentelor la care participați), către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al AAID;
– în cazul unor campanii promoționale organizate de către AAID prin intermediul site-ului www.antreprenor.blog;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), aveți o serie de drepturi în relația cu acest WEBSITE.
Ne puteți contacta pe adresa de email contact@aaid.ro pentru:
– a solicita datele dv. stocate;
– a solicita ștergerea datelor stocate – acest drept, referit și ca dreptul de a fi uitat presupune ștergerea datelor dvs. din toate sistemele website-ului nostru, acolo unde legea o permite.
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau la această politică sau dacă doriți să faceți o plângere cu privire la modul în care AAID prelucrează datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@aaid.ro sau folosind detaliile de contact de mai jos:
ASOCIATIA ANTREPRENORI IN DIFICULTATE
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 93 Apt. 18, Cluj Napoca cod poștal 01901
În Atenția: Responsabilului pentru protecția datelor personale