TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin utilizarea acestui site, www.antreprenor.blog, sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare meționate în această pagină.
Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni și condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.
Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acești termeni și condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și terțe părți cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document.
Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii și Condițiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți această platformă.
Prin continuarea utilizării serviciilor oferite de site-ul www.antreprenor.blog, confirmați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare mai jos menționate.

TERMENI GENERALI

a. Site-ul www.antreprenor.blog este proprietatea Asociației Antreprenori În Dificultate (denumită în continuare AAID). Accesarea și navigarea acestui site presupun acordul tacit și în întregime cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare își produce efectele între dumneavoastră și AAID. Acceptarea se consideră tacită și fără rezerve.
b. AAID poate schimba conținutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură și/sau conținut, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terțe persoane.

CONŢINUTUL

a. Conținutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite Conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecția desenelor și modelelor. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
b. Site-ul și Conținutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteți copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site-ul și/sau Conținutul. Exploatarea este liberă, sub condiția non-comercialității și respectării termenilor impuşi de către AAID.
c. Orice formă de copiere, stocare, modificare și/sau transmitere a Conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil și scris al AAID.
d. AAID nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părți din Conținut în orice mediu.
e. În cazul în care considerați că orice material publicat pe acest site încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa de E-Mail: contact@aaid.ro.
f. Vă informăm că AAID își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

DRREPTUL DE AUTOR

a. Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând toate textele și imaginile (denumite în continuare „Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al AAID, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.
b. Întregul Conținut al site-ului www.antreprenor.blog (incluzând, dar fără a se limita la: texte, imagini, logo-uri, butoane, elemente grafice, baze de date, orice alte date etc.) este proprietatea AAID și/sau a sponsorilor/a partenerilor săi și este apărat de legile în vigoare pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală.
c. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licență de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul publicat de către AAID pe acest site în alt mod decât cu acordul scris al AAID, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului www.antreprenor.blog, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.
d. Este interzis să folosiți site-ul www.antreprenor.blog pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice altfel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiunii, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. AAID va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă ONG-ului AAID să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe/prin intermediul site-ului www.antreprenor.blog.
e. Este interzis să utilizați site-ul www.antreprenor.blog în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul AAID.
f. Preluarea de informații de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreați și menționați în această pagină de către AAID, cu excepția unui acord, valabil și recunoscut de ambele părți, utilizator și AAID.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile de publicitate prestate de către antreprenor.blog. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către AAID.
AAID nu solicită date cu caracter personal vizitatorilor site-ului.
În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice AAID are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră și firma dumneavoastră.
Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate.

PUBLICITATEA ȘI CONȚINUTUL FURNIZAT DE ALTE PĂRȚI

Anumite părți ale conținutului publicat pe antreprenor.blog pot să fie furnizate de terțe persoane cu care AAID are relații contractuale în acest sens, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. De asemenea, în interiorul conținutului antreprenor.blog pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.
AAID nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, AAID nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE ANTREPRENOR.BLOG

a. Prin transmiterea de informații către AAID se înțelege furnizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video și comentarii.
b. Transmiterea de informații către AAID echivalează cu acceptul acordat către AAID ca liber de orice obligație privind achitarea unei plăti și/sau remunerații, ne-exclusiv și pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod și cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informații.

ACTUALIZARE

a. Aceste Condiții de Confidențialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informații publicate sau transmise de către AAID prin intermediul site-ului www.antreprenor.blog. Vă rugăm să citiți periodic aceste condiții, pentru a fi la curent cu ce informații colectează, folosește și transmite AAID.
Cea mai recentă actualizare a acestor Termeni și Condiții de Utilizare a avut loc la data de 07.10.2021.